x
热门搜索:
商品分类

“832平台”版本发布说明【20210421】

发布时间: 2021-04-23 12:01:01

尊敬的平台用户:

“832平台”于421日进行系统升级发版,内容说明如下:

商品筛选条件优化,可通过“资质认证”条件进行商品筛选可选择“单价”查看商品单价,便于比价选购。

二、“定点帮扶”更名为地图找货便于采购人通过省份和县域快速定位所需产品

竞购优化,严格限制供应商按竞购要求参与报价,简化商品匹配等步骤。

 

                                                                                                                   832平台

                                                                                                                    2021年421

相关文章 更多>>