x
热门搜索:
商品分类

“832平台”版本发布说明【20220914】

发布时间: 2022-09-16 09:32:14

尊敬的平台用户:

“832平台”于914日进行系统升级发版。本次发版主要涉及以下功能优化:

关于采购人,优化采购人收票信息填写功能。采购单位在生成订单页面发票信息模块中点击“添加为常用收票人”,可将新建收票地址一键添加为常用收票地址,提高复购商品的开票信息填写便捷性。

以上特此说明。

 

                                  832平台    

                                       2022年914

相关文章 更多>>